Category: Kvistofta (M)

Categories: Parishes, Sweden | Socknar, Sverige | Parishes, Malmöhus | Malmöhus socknar och församlingar | Helsingborg Municipality

Page maintained by
the Sweden Project
This category is for people, places and things in Kvistofta parish, which is in the province of Skåne and Malmöhus County (M).
Kategorin är till för profiler och sidor hemmahörande i Kvistofta socken i Skåne, Malmöhus län

People or pages in Kvistofta (M)

There are 24 profiles on this category page.

B

E

H

H cont.

J

K

L

N

N cont.

O

P

S

This page was last modified 20:45, 14 February 2018. This page has been accessed 318 times.