Category: Kyrkoherdar, Växjö stift

Categories: Växjö stift | Kyrkoherdar


This category is for the sub-categories containing the profiles of the vicars of Växjö diocese.

Denna kategorin är för underkategorierna för profilerna av de kyrkoherdar som tjänat inom Växjö stift.

Subcategories (6)


Person Profiles (2)

abt 1635 Torsås, Kalmar, Sverige - abt 1677
03 Feb 1874 Gryt, Östergötland, Sverige - 20 Mar 1936
This page was last modified 08:55, 12 July 2020. This page has been accessed 74 times.