Category: Kyrkvärdar i Östergötland

Categories: Kyrkvärdar

Parallel category hierarchies in other languages (sv): en | sv |

En kyrkvärd är en lekman som är utsedd att hjälpa till vid kristna gudstjänster, vanligtvis med att hälsa välkommen, hjälpa till med textläsningar, hjälpa till vid nattvarden, dela ut psalmböcker (och gudstjänstagendor) samt att ta upp kollekt.

För mer info se Wikipedias artikel: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrkv%C3%A4rd

Subcategories (2)

This page was last modified 11:23, 21 January 2020. This page has been accessed 64 times.