Category: Kyrkvaktare

Categories: Yrken

Denna kategori innehåller profiler av personer som arbetade i detta yrke.


Person Profiles (6)

Mar 1666 Smedby, Husby (W), Sverige - 06 May 1743
10 Jan 1793 Mjuggsjön, Hille (X), Sverige - 21 Jul 1873
08 Apr 1825 Bromö, Torsö (R), Sverige - 07 Jul 1891
abt 1714 - 04 Jul 1760
03 Aug 1856 Vilhelmina, Västerbotten, Sverige - 06 Dec 1941
25 Jan 1781 Madesjö, Kalmar, Sverige - 07 Jan 1854
This page was last modified 12:47, 31 October 2021. This page has been accessed 37 times.