Category: Kyrkvaktare

Categories: Yrken

Denna kategori innehåller profiler av personer som arbetade i detta yrke.


Person Profiles (4)

Mar 1666 Smedby, Husby (W), Sverige - 06 May 1743
10 Jan 1793 Mjuggsjön, Hille (X), Sverige - 21 Jul 1873
08 Apr 1825 Bromö, Torsö (R), Sverige - 07 Jul 1891
03 Aug 1856 Vilhelmina, Västerbotten, Sverige - 06 Dec 1941
This page was last modified 12:47, 31 October 2021. This page has been accessed 29 times.