Category: Län, Sverige

Categories: Sverige

På engelska: Counties, Sweden


Ansvariga för sidan:
Sverige-projektet

Indelningen av Sverige i olika län kom till på 1600-talet, då en ny länsorganisation etablerades enligt 1634 års regeringsform. Det innebar i praktiken att civila och militära funktioner åtskiljdes och den civila befallningshavaren över ett län kallades landshövding.

I dagsläget (februari 2018) finns det 21 stycken län i Sverige vars nutida funktion är att utgöra en administrativ indelning av Sverige. Varje län har ett länsvapen och en länsbokstav förknippat med länet, vilket anges på varje läns egen sida.

I modern tid har två större sammanslagningar gjorts;
1 januari 1997 slogs Kristianstads och Malmöhus län samman till Skåne län samt
1 januari 1998 slogs i princip hela Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län samman till Västra Götalands län.
Profiler som hör till årtal tidigare än 1997 respektive 1998 bör fortfarande kategoriseras under det län som fanns under personens livstid.This page was last modified 10:32, 1 March 2018. This page has been accessed 660 times.