Category: Landsfogdar

Categories: Yrken | Titlar i statsförvaltning | Poliser

Parallel category hierarchies in other languages (sv): en | sv |

En Landsfogde var mellan 1918-1964 en statstjänsteman som tjänstgjorde som polischef och statsåklagare. Landsfogden tillsattes av Kungl Maj:t genom fullmakt.

Subcategories (2)

This page was last modified 14:52, 7 January 2020. This page has been accessed 115 times.