Category: Landshövdingar, Kalmar län

Categories: Landshövdingar

Denna kategori innehåller profiler av personer som arbetade i detta yrke.


Person Profiles (1)

02 Oct 1613 - 18 Jan 1693
This page was last modified 12:50, 31 October 2021. This page has been accessed 38 times.