Category: Landshövdingar, Kronobergs län

Categories: Kronobergs län | Landshövdingar

Denna kategori innehåller profiler av personer som arbetade i detta yrke.


Person Profiles (2)

02 Oct 1613 - 18 Jan 1693
25 Jan 1725 - 21 Nov 1792
This page was last modified 12:49, 31 October 2021. This page has been accessed 89 times.