Category: Majorer

Categories: Yrken | Militära yrken

Denna kategori innehåller profiler av personer som arbetade i detta yrke.

Person Profiles (11)

27 Sep 1771 Kall, Jämtland, Sverige - 14 Aug 1824
abt 1629 Eda, Lagga, Stockholm, Sverige - 19 Feb 1712
09 Mar 1821 Malmö, Skåne, Sverige - 24 Oct 1900
25 Jul 1871 Vaksala, Uppsala län, Sverige - 04 Jul 1945
02 Jan 1763 Björneberg Järstorp, Jönköpings län, Sverige - 25 Feb 1832
10 Nov 1769 Leppävirta, Sava, Suomi - 19 Oct 1838
19 Nov 1774 Långvinds bruk, Enånger (X), Sverige - 02 Jan 1846
31 Jul 1819 Allerum, Malmöhus, Sverige - 23 Oct 1890 photo
29 Jul 1817 Pukaro, Uusimaa, Suomi - 17 Jun 1904
abt 04 Dec 1788 Sverige - abt 23 Jan 1841
This page was last modified 13:15, 31 October 2021. This page has been accessed 131 times.