Category: Malmslagare

Categories: Yrken


Denna kategori innehåller profiler av personer från denna ockupation.


Person Profiles (1)

23 Jul 1871 Smällgrindstugan, Funbo, Uppsala, Sverige
This page was last modified 02:42, 27 October 2019. This page has been accessed 23 times.