Category: Marinen

Categories: Försvarsmakten

Parallel category hierarchies in other languages (sv): en | sv |

Svenska flottan är en av två vapenslag i den svenska marinen. Den andra är amfibiekåren.

Wikpedia om svenska flottan

Subcategories (5)





This page was last modified 15:49, 11 January 2020. This page has been accessed 55 times.