Category: Maskinister

Categories: Yrken

Denna kategori innehåller profiler av personer som arbetade i detta yrke.

Person Profiles (3)

01 Dec 1873 Sund, Älvsbacka, Värmland, Sverige - 17 Apr 1929
08 Aug 1878 Sättersta, Södermanland, Sverige - 01 May 1956
19 Apr 1888 Köpinge, Kristianstad, Sverige
This page was last modified 13:15, 31 October 2021. This page has been accessed 23 times.