Category: Masmästare, Östergötland

Categories: Masmästare


Masmästare kallades den som var chef och ansvarig för hyttan där masugnen producerade tackjärn.

Se även Wikipedias artikel: https://sv.wikipedia.org/wiki/Masm%C3%A4stare

Subcategories (1)

This page was last modified 23:19, 10 April 2021. This page has been accessed 117 times.