Category: Matroser

Categories: Sjöfartsyrken | Yrken

Denna kategori innehåller profiler av personer som arbetade i detta yrke.

Person Profiles (3)

12 Sep 1791 Skahus, Resmo, Kalmar, Sverige - 23 Jun 1831
15 Sep 1770 Lilla Frö, Resmo, Kalmar, Sverige
06 Nov 1862 Orrefors, Helleberga, Kalmar, Sverige
This page was last modified 23:10, 13 July 2022. This page has been accessed 28 times.