Category: Mejeripigor

Categories: Yrken

Denna kategori innehåller profiler av personer som arbetade i detta yrke.

Person Profiles (3)

31 Aug 1890 Snavlunda, Örebro, Sweden - 02 Jul 1991
03 Jul 1847 Rolstorp, Glimårka, Kristianstads län, Sverige - 30 Apr 1901
1880 Ryttern, Västmanland, Sverige
This page was last modified 13:15, 31 October 2021. This page has been accessed 37 times.