Category: Migrants from Malmöhus County to Minnesota

Categories: Malmöhus County, Emigrants to United States | Minnesota, Immigrants from Sweden

Name: Migrants from AdminEntity to AdminEntity
From Country:Sweden
From Entity:Malmöhus County
To Country:United States
To Entity:Minnesota
Instructions:Space: Migration Category Structure
Map of Profiles:WikiTree+ Maps
Project / Team:Categorization

Person Profiles (30)

A

01 Dec 1871 Hammarlunda, Malmöhus, Sweden - 22 Mar 1960
02 Feb 1855 Lillaröd 4, Hammarlunda, Malmöhus, Sweden - Dec 1935
28 Dec 1804 Pregestad, Vollsjö, Malmöhus, Sweden - 23 Jul 1871
02 Jun 1876 Löberöd, Hammarlunda, Malmöhus, Sverige - 24 Apr 1959

B

31 Oct 1909 Malmö Caroli, Malmöhus, Sweden - 18 Mar 1999

D

15 Nov 1875 Västerstad nr 29, Västerstad, Malmöhus, Sweden - 29 Oct 1956 photo

E

24 Jul 1839 Heingetorp 5, Löfvestad, Malmöhus, Sweden
14 Jun 1834 Heingetorp 5, Löfvestad, Malmöhus, Sweden - 08 Jun 1925 photo
27 Mar 1845 Heingetorp 5, Löfvestad, Malmöhus, Sweden - 04 Mar 1897

H

03 Oct 1838 Tryde Församling, Tomelilla Nr 3, Skåne, Sverige - 02 Jun 1923
24 Feb 1870 Vanstad, Sjöbo kommun, Skåne län, Sweden - 22 Nov 1943

H cont.

03 Sep 1881 Alnarp, Lomma, Malmöhus, Sweden - 03 Jan 1956

J

26 Apr 1885 Östraby, Malmöhus, Sweden - aft 1940
14 Aug 1872 Östraby, Malmöhus, Sweden - aft 1891
02 Sep 1868 Harlösa, Malmöhus, Sweden - aft 1913

L

28 Apr 1875 Höör, Malmöhus, Sweden - 05 Jan 1960
14 Feb 1868 Malmo, Skåne, Sweden - 12 Dec 1949
15 Sep 1903 Ystad, Ystad, Malmöhus, Sverige - 10 May 1994
30 Jul 1851 Harlösa, Malmöhus, Sweden - aft 21 Nov 1925
24 Mar 1848 Röddinge, Skåne, Sweden - 06 Dec 1895

M

07 Jul 1865 Fränninge 19, Frenninge, Malmöhus, Sweden - 24 Dec 1946 photo

M cont.

04 Jun 1858 Lövestad, Skåne, Sverige - 29 Jun 1898
03 Jul 1878 Södra Åsum, Malmöhus, Sverige - 01 Jul 1975

N

05 Apr 1850 Röddinge, Skåne, Sverige - 1916
31 Mar 1814 Löfvestad, Malmöhus, Sweden
22 Aug 1868 Harlösa, Malmöhus, Sweden

O

10 Mar 1852 Brösarp, Vollsjö, Skåne, Sweden - 06 Jun 1912

P

abt 17 Sep 1873 Vomb 29, Vomb, Malmöhus, Sweden - 25 Apr 1938
20 Jul 1836 Vomb, Malmöhus, Sweden

T

22 Mar 1842 Vomb, Malmöhus, Sweden
This page was last modified 16:00, 16 October 2020. This page has been accessed 21 times.