Category: Migrants from Värmland County to Minnesota

Categories: Värmland County, Emigrants to United States | Minnesota, Immigrants from Sweden

Name: Migrants from AdminEntity to AdminEntity
From Country:Sweden
From Entity:Värmland County
To Country:United States
To Entity:Minnesota
Instructions:Space: Migration Category Structure
Map of Profiles:WikiTree+ Maps
Project / Team:Categorization

Person Profiles (47)

A

15 May 1847 Botilsäter, Värmlands län, Sverige
17 Jan 1812 Järnskog, Värmland, Sweden - aft 1880

B

26 Jan 1864 Arvikka, Värmlands län, Sweden - 28 Dec 1937

E

26 Nov 1867 Ny, Värmland, Sweden - 08 Nov 1951
07 Sep 1858 Backen, Gräsmarksgård, Gräsmark, Värmland, Sweden - 13 Jul 1900

F

18 Sep 1829 Västanå, Gräsmark, Värmland, Sweden - 11 Jul 1905
03 Dec 1858 Gräsmark, Värmland, Sweden - 16 Mar 1918
23 Aug 1817 Råglanda, Stora Kil, Värmland, Sweden - 13 Feb 1888
30 Jul 1851 Uddheden, Gräsmark, Värmland, Sweden - 09 Aug 1912

H

28 Sep 1814 Hedås, Gräsmark, Värmland, Sweden - 27 Feb 1893
16 Oct 1874 Gräsmark, Värmland, Sweden - 15 Feb 1961 photo
04 Sep 1866 Skymnäshagen, Norra Råda, Värmland, Sverige - 17 Oct 1944

J

18 Dec 1854 Nyed, Värmland, Sverige - 08 Mar 1944
18 Jan 1878 Gårdstveten, Holmedal, Värmland, Sverige - 1964 photo
11 Jul 1867 Östmark, Värmlands län, Sverige - 04 Jul 1913 photo

L

14 May 1864 Nedre Ullerud, Värmland, Sweden
abt 04 Mar 1855 Stavnäs, Värmland, Sverige - 24 Dec 1937

L cont.

04 Feb 1883 Södra Mossberg, Ekshärad, Värmland, Sweden - 07 Aug 1969

M

31 Dec 1858 Carlsberg, Nyed, Värmland, Sverige - 12 Mar 1907
01 Oct 1837 Norra Ny, Värmland, Sweden - 17 Jun 1914

N

07 Mar 1829 Vasserud, Fryksände, Värmland, Sweden - 03 Aug 1907
20 Mar 1853 Segerstad, Värmland, Sverige - 22 Jul 1909
27 Oct 1878 Stavnäs, Värmland, Sverige - 27 Aug 1946

O

abt 04 Aug 1803 Östmark, Värmlands län, Sverige - bef 1876
23 Feb 1882 Botilsäter, Värmlands län, Sverige
01 Nov 1878 Botilsäter, Värmlands län, Sverige
26 Dec 1875 Övergården, Botilsäter, Värmlands län, Sverige
07 Feb 1873 Botilsäter, Värmlands län, Sverige
15 Jun 1807 Järnskog, Värmland, Sweden - 1885
12 Oct 1895 Höjeberg, Norra Råda, Värmland, Sverige - 29 Nov 1954
28 Jan 1860 Höjeberg, Norra Råda, Värmland, Sverige - 23 Oct 1936
06 Mar 1844 Östmark, Värmlands län, Sverige
29 Mar 1842 Botilsäter, Värmlands län, Sverige

P

21 Nov 1844 Norra Råda, Värmland, Sweden - 24 Jan 1925
02 May 1861 Norra Metbäcken, Östmark, Värmland, Sverige
11 Dec 1847 Utterbyn, Fryksände, Värmland, Sweden - aft 1903
30 Jun 1857 Dalby, Värmland, Sweden - 01 Nov 1934
21 Aug 1826 Hån, Sunne, Värmland, Sweden - 19 Jul 1908 photo
24 Dec 1835 Vadjetorp, Fryksände, Värmland, Sweden
30 Sep 1905 Västra Fågelvik, Värmland, Sweden
15 Oct 1903 Västra Fågelvik, Värmland, Sweden - 07 Jun 1935
19 May 1872 Västra Fågelvik, Värmland, Sweden - 1927
22 Mar 1840 Ny, Värmland, Sverige - 29 Sep 1917
25 Jan 1885 Dalby, Värmland, Sweden - 12 Apr 1960

R

26 Sep 1843 Nyed, Varmland, Sweden - 08 Dec 1928

S

20 Oct 1876 Gräsmark, Värmland, Sverige - 27 Nov 1960
20 Sep 1797 Långerud, Östmark, Värmlands län, Sverige
This page was last modified 02:27, 5 October 2021. This page has been accessed 65 times.