Category: Minörer

Categories: Yrken

Denna kategori innehåller profiler av personer som arbetade i detta yrke.

Person Profiles (1)

02 May 1886 Stavsund torp, Vassunda, Uppsala, Sverige
This page was last modified 13:17, 31 October 2021. This page has been accessed 39 times.