Category: Mjölkerskor

Categories: Yrken

Denna kategori innehåller profiler av personer som arbetade i detta yrke.

Person Profiles (1)

13 May 1889 Ljungby, Kalmar, Sverige
This page was last modified 13:17, 31 October 2021. This page has been accessed 37 times.