Category: Muraremästare

Categories: Yrken

Denna kategori innehåller profiler av personer som arbetade i detta yrke.

Person Profiles (3)

27 Oct 1734 Yndesäte huus, Mörarp socken, Sweden - 24 May 1789
09 Aug 1814 Åsum, Sverige
30 Nov 1908 Västerlövsta, Västmanland, Sverige - 22 Jun 1973
This page was last modified 13:17, 31 October 2021. This page has been accessed 33 times.