Category: Nederlanders uit Friesland 1700-1811

Categories: Nederlanders 1700-1811 | Friesland, Nederland


Friesland in andere perioden


Person Profiles (5,749)

 
Viewing 200 profiles.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

11 Dec 1799 Harlingen, Friesland, Nederland
18 Jun 1794 Bakkeveen, Friesland, Nederland - 22 Jan 1848
04 Sep 1792 Bakkeveen, Opsterland, Friesland, Netherlands - 11 Oct 1856
abt 1739 Drogeham, Friesland, Nederland - 22 Oct 1820
1735 Drogeham, Friesland, Netherlands - abt 1798
05 May 1804 Oudega, Friesland, Netherlands
1738 Giekerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands - 26 Feb 1825
1744 Giekerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands - 20 Nov 1744
bef 24 Nov 1744 Giekerk, Friesland, Nederland - 13 Feb 1809
1727 Giekerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands - bef 1744
1748 Giekerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands - 12 Jan 1818
1730 Giekerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands - 01 Sep 1811
abt 1700 Leeuwarden, Heerlykheyd Friesland, Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
19 Jul 1790 Ureterp, Friesland, Netherlands - 25 Jan 1820
14 Jan 1769 Bakkeveen, Fryslân, Netherlands - 13 Nov 1855
20 Oct 1778 Boyl, Friesland, Netherlands - 25 Sep 1869
06 Dec 1795 Dokkum, Friesland, Nederland
22 Apr 1798 Balk, Friesland, Nederland
01 Oct 1801 Balk, Friesland, Nederland
13 Jun 1793 Dokkum, Friesland, Nederland
07 Jul 1771 Nijeholtpade, Friesland, Nederland - 22 Dec 1826
12 Sep 1769 Nijeholtpade, Friesland, Nederland - 14 Sep 1842
05 Oct 1783 Ureterp, Friesland, Netherlands - 15 Sep 1830
05 Aug 1787 Ureterp, Friesland, Netherlands - 18 Apr 1819
05 Dec 1802 Gerkesklooster, Friesland, Netherlands - 02 Mar 1879
16 Aug 1804 Gerkesklooster, Friesland, Netherlands - 23 Oct 1879
29 Apr 1807 Gerkesklooster, Friesland, Netherlands - 15 Feb 1857
02 Jul 1811 Gerkesklooster, Friesland, Netherlands
02 Jul 1811 Gerkesklooster, Friesland, Netherlands - 04 Aug 1811
bef 28 Jan 1759 Reitsum, Fryslân, Netherlands - 30 Sep 1826
20 Dec 1786 Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands - abt 1814
13 Jul 1752 Witmarsum, Heerlykheyd Friesland, Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden - bef 13 Jun 1791 photo
bef 12 Feb 1747 Witmarsum, Heerlykheyd Friesland, Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden photo
bef 04 Feb 1748 Witmarsum, Heerlykheyd Friesland, Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden photo
02 May 1761 Witmarsum, Heerlykheyd Friesland, Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden photo
16 Mar 1729 Broek, Friesland, Nederland - 04 Apr 1814
25 Sep 1797 Jubbegastercompagnie, Friesland, Nederland - 23 Jun 1799
16 Jul 1802 Jubbegastercompagnie, Friesland, Nederland
27 Dec 1790 Jubbega-Schurega, Friesland, Nederland - 12 Mar 1877
13 Apr 1787 Jubbega-Schurega, Friesland, Nederland - 13 Apr 1827
16 Dec 1788 Jubbega-Schurega, Friesland, Nederland - aft 15 Sep 1813
03 Sep 1795 Jubbegastercompagnie, Friesland, Nederland - 19 Jan 1871
23 Jun 1799 Jubbegastercompagnie, Friesland, Nederland - 02 Apr 1842 photo
bef 09 Oct 1768 Oudega, Friesland, Nederland - 16 Apr 1815
bef 29 Apr 1770 Oudega, Friesland, Nederland
14 Aug 1782 Oudega, Friesland, Nederland
20 Aug 1801 Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland - 11 Jan 1879
31 Aug 1804 Aengwirden, Friesland, Nederland - 17 Apr 1899
25 Aug 1804 Marrum, Fryslân, Nederland - 19 Mar 1838
29 Feb 1756 Leeuwarden, Friesland, Nederland - 12 Feb 1830
abt 1731 - 08 Feb 1795
15 Aug 1780 Hallum, Fryslân, Nederland - 15 Jul 1844
abt 1751 Oosterlittens, Friesland, Nederland - 07 Feb 1830
bef 01 Apr 1734 Hallum, Friesland, Nederland
1726 Suameer, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands - 06 Oct 1780
1733 Giekerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands - aft 26 Nov 1764
28 May 1777 Opeinde, Friesland, Nederland - 1780
16 Jul 1788 Opeinde, Friesland, Nederland - 04 May 1876
06 Mar 1781 Compagnie Schurega, Heerlijkheid Friesland, Nederland - 21 Jun 1861
abt 1766 Netherlands - 1806
06 Feb 1803 Minnertsga, Fryslân, Netherlands - 09 May 1877
30 Sep 1806 Dongjum, Fryslân, Netherlands - 01 Jun 1841
16 Nov 1808 Dongjum, Fryslân, Netherlands - 22 Jul 1871
20 Jun 1810 Schalsum, Fryslân, Netherlands - 07 Aug 1864
30 Dec 1753 Huizum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland
30 Nov 1776 Lekkum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands - 28 Jan 1821
28 Feb 1790 Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands - 15 Mar 1837
bef 21 Nov 1734 Gerkesklooster, Friesland, Nederland

A cont.

bef 12 Jan 1738 Gerkesklooster, Friesland, Nederland
06 Jul 1805 Oldeboorn, Friesland, Nederland - 05 Mar 1887
abt 1810 Oudehaske, Friesland, Nederland
18 Mar 1759 Nijeberkoop, Friesland, Netherlands - 16 Feb 1820
1753 Hardegarijp, Fryslân, Netherlands - abt 01 Jan 1802
12 May 1745 Drogeham, Friesland, Nederland - 01 Jan 1834
06 Feb 1759 Drogeham, Friesland, Nederland
18 May 1755 Drogeham, Friesland, Nederland
May 1749 Drogeham, Friesland, Nederland
24 Aug 1780 Noorderdrachten, Friesland, Nederland - 13 Feb 1833
06 Dec 1785 Buitenpost, Friesland, Nederland - 03 Feb 1861
03 Jan 1788 Buitenpost, Friesland, Nederland
29 Jan 1776 Buitenpost, Friesland, Nederland
11 Nov 1783 Twijzel, Friesland, Nederland
17 Feb 1782 Twijzel, Friesland, Nederland - bef 03 Jan 1788
13 Feb 1790 Buitenpost, Friesland, Nederland
15 Apr 1774 Twijzel, Friesland, Nederland
23 Dec 1791 Buitenpost, Friesland, Nederland
20 Jan 1780 Buitenpost, Friesland, Nederland
09 Jan 1778 Buitenpost, Friesland, Nederland
bef 16 Sep 1788 Jelsum, Friesland, Nederland - abt 1814
bef 28 Dec 1791 Jelsum, Friesland, Nederland - 10 Feb 1829
bef 15 Mar 1797 Jelsum, Friesland, Nederland - abt 1851
bef 04 Apr 1800 Jelsum, Friesland, Nederland - 08 Mar 1858
bef 27 Jul 1793 Jelsum, Friesland, Nederland
10 Dec 1808 Jelsum, Friesland, Nederland - 01 Jan 1809
bef 14 Aug 1712 Rijperkerk, Friesland, Nederland - 26 Jan 1780
bef 03 Mar 1717 Rijperkerk, Friesland, Nederland
bef 09 May 1729 Rijperkerk, Friesland, Nederland
bef 02 Apr 1730 Rijperkerk, Friesland, Nederland
bef 19 Apr 1733 Lekkum, Friesland, Nederland - 05 Nov 1812
bef 02 Oct 1735 Lekkum, Friesland, Nederland - 13 Oct 1806
bef 30 Mar 1738 Lekkum, Friesland, Nederland
bef 13 Sep 1739 Lekkum, Friesland, Nederland
03 Dec 1758 Scharnegoutum, Friesland, Nederland - bef 23 Dec 1759
23 Dec 1759 Scharnegoutum, Friesland, Nederland - 25 May 1814
20 Dec 1761 Scharnegoutum, Friesland, Nederland - 08 Aug 1826
13 Oct 1771 Sijbrandaburen, Friesland, Nederland - 04 Jan 1852
08 Feb 1754 Sijbrandaburen, Friesland, Nederland - 31 Mar 1775
18 Feb 1757 Sijbrandaburen, Friesland, Nederland
22 May 1794 Heerenveen, Friesland, Nederland - 07 Apr 1874
abt 1808 Warga, Friesland, Nederland
07 Jul 1786 Oldeberkoop, Friesland, Nederland
1705 Drachten, Friesland, Netherlands
1701 Drachten, Friesland, Netherlands
abt 1700 Twijzel, Friesland, Nederland
15 Aug 1801 Franeker, Friesland, Nederland - 06 Oct 1861
bef 09 Mar 1732 Miedum, Friesland, Nederland
bef 27 Nov 1763 Ferwerd, Friesland, Nederland - bef 12 May 1793
bef 09 Jan 1729 Morra, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland.
12 Apr 1781 Ferwert, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland. - 14 Nov 1859
abt 1761 Noorderdrachten, Friesland, Nederland - 18 Sep 1844
abt 1756 Suameer, Friesland, Nederland - 04 Feb 1829
02 Jul 1800 Giekerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands - 09 Nov 1877
25 Jun 1775 Suameer, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands - 02 Apr 1824
06 Aug 1777 Suameer, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands - 23 Jul 1845
25 Dec 1779 Suameer, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands - 05 Mar 1856
19 Jun 1782 Suameer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland - 27 Aug 1834
30 May 1785 Suameer, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands - 06 May 1829
22 Sep 1795 Giekerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands - 05 Aug 1844
25 Oct 1796 Giekerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands - 20 Feb 1872
01 Jan 1798 Giekerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands - 12 Apr 1851
08 Jun 1802 Giekerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands - 11 Jan 1854
04 Mar 1805 Giekerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland - 16 Jan 1878
01 May 1807 Giekerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands - 21 Feb 1887
15 May 1809 Giekerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands - 29 Jan 1897

A cont.

13 Jan 1795 Heeg, Friesland, Nederland - 22 Apr 1877
22 Apr 1752 - 09 Dec 1823
30 Dec 1808 Suameer, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands - 23 Jul 1875
22 Jan 1764 Scharnegoutum, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland - 21 Apr 1821
abt 1720 Suameer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland - abt 1797
21 Oct 1783 Rinsumageest, Friesland, Nederland
11 Mar 1797 Beetsterzwaag, Opsterland, Friesland, Netherlands - 23 Jul 1841
23 Apr 1791 Drachten, Smallingerland, Friesland, Netherlands - 08 Aug 1862
11 Jun 1793 Hemrik, Friesland, Nederland - bef 13 Aug 1796
31 Aug 1796 Hemrik, Friesland, Nederland
30 May 1791 Hemrik, Friesland, Nederland
13 Aug 1787 Hemrik, Friesland, Nederland photo
24 Sep 1785 Beetsterzwaag, Opsterland, Friesland, Netherlands - 14 Mar 1870
14 Feb 1787 Beetsterzwaag, Opsterland, Friesland, Netherlands - 06 Oct 1851
09 Dec 1788 Beetsterzwaag, Opsterland, Friesland, Netherlands - bef 19 Dec 1811
23 Nov 1792 Beetsterzwaag, Opsterland, Friesland, Netherlands - 02 Dec 1875
25 Feb 1795 Beetsterzwaag, Opsterland, Friesland, Netherlands - bef 11 Mar 1797
14 Oct 1798 Beetsterzwaag, Opsterland, Friesland, Netherlands - 16 May 1829
27 Aug 1801 Beetsterzwaag, Opsterland, Friesland, Netherlands - 03 Mar 1868
21 Jun 1804 Beetsterzwaag, Opsterland, Friesland, Netherlands - 18 Jan 1878
bef 06 May 1759 Oudkerk, Fryslân, Netherlands - 14 Jan 1815
bef 12 Jun 1740 Holwerd, Dongeradeel, Friesland, Nederland - 31 Oct 1811
05 Jun 1779 Eernewoude, Friesland, Nederland - 28 Jan 1867
bef 19 Nov 1741 Holwerd, Friesland, Nederland
Mar 1793 Veenwouden, Friesland, Nederland - 31 Aug 1879
12 Jun 1769 Rauwerd, Friesland, Nederland - 24 Mar 1852
1785 Miedum, Friesland, Nederland - 11 Jul 1840
bef 12 Dec 1728 Suawoude, Friesland, Nederland - abt 1805
25 Feb 1795 Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands - 23 Aug 1851
23 Mar 1741 Suawoude, Friesland, Nederland - 03 Nov 1804
1747 Suawoude, Friesland, Nederland - 27 Sep 1809
abt 1749 Suawoude, Friesland, Nederland - bef 1840
23 Jun 1773 Tietjerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands
18 Feb 1776 Tietjerk, Tietjerksteradeel, Friesland Netherlands - 02 Jun 1856
10 Sep 1779 Tietjerk, Tietjerksteradeel, Friesland Netherlands - 25 Jul 1850
22 Jan 1725 Suawoude, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands - 1804
bef 22 Oct 1724 Giekerk, Fryslân, Nederland
bef 07 Jul 1726 Giekerk, Fryslân, Nederland
bef 02 Feb 1728 Giekerk, Fryslân, Nederland
bef 29 Sep 1737 Lekkum, Fryslân, Nederland
27 Oct 1789 Suawoude, Friesland, Nederland
23 Apr 1804 Suawoude, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland - 19 Jan 1884
Aug 1763 Tietjerk, Tietjerksteradeel, Friesland Netherlands - bef 17 Jan 1793
12 Nov 1766 Tietjerk, Tietjerksteradeel, Friesland Netherlands - 27 Jul 1851
05 Oct 1769 Tietjerk, Tietjerksteradeel, Friesland Netherlands - 28 Jan 1836
19 Oct 1808 Tietjerk, Friesland, Netherlands - 19 Aug 1899
17 Mar 1736 Suawoude, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland - 18 Oct 1812
14 Apr 1761 Tietjerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands - 12 Jan 1841
abt 1700 Surhuisterveen, Friesland, Nederland - 1743
bef 08 Jul 1700 Opperburen, Friesland, Nederland
14 Nov 1774 Lippenshuizen, Fryslân, Netherlands - bef 03 Oct 1804
abt 1775 Oudega, Friesland, Nederland - 22 Sep 1847
bef 03 May 1711 Boornbergum, Smallingerland, Friesland, Nederland.
bef 18 Sep 1757 Boornbergum, Smallingerland, Friesland, Nederland - 22 Jul 1832 photo
28 Aug 1763 Dokkum, Friesland, Nederland - abt 1764
bef 20 Dec 1764 Dokkum, Friesland, Nederland - abt 1766
bef 19 Jul 1767 Dokkum, Friesland, Nederland - 28 Dec 1849
bef 14 Jan 1770 Dokkum, Friesland, Nederland
bef 12 Feb 1772 Dokkum, Friesland, Nederland
03 Sep 1773 Dokkum, Friesland, Nederland - 05 Mar 1832
18 Oct 1775 Dokkum, Friesland, Nederland - 12 Jul 1849
07 Oct 1777 Dokkum, Friesland, Nederland - 03 Feb 1855
04 Nov 1775 Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland. - 05 Nov 1838
bef 20 May 1709 Boornbergum, Smallingerland, Friesland, Nederland.
30 Mar 1787 Beetsterzwaag, Opsterland, Friesland, Netherlands - 06 Sep 1859
 
Viewing 200 profiles.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
This page was last modified 12:37, 23 June 2022. This page has been accessed 3,398 times.