Category: Pianister

Categories: Yrken

Denna kategori innehÄller profiler av personer som arbetade i detta yrke.

Person Profiles (1)

29 Dec 1870 Norra Kyrkbacken, Falun, Dalarna, Sweden - 24 Apr 1947
This page was last modified 13:17, 31 October 2021. This page has been accessed 31 times.