Category: Plåtsmedsmästare

Categories: Mästersmeder | Plåtsmeder

Denna kategori innehåller profiler av personer i detta yrke


Person Profiles (2)

09 Jan 1775 Åsjöhyttan, Bjurtjärn, Värmland, Sverige - 21 Aug 1819
abt 1600 Belgien - Jul 1679
This page was last modified 12:14, 8 November 2021. This page has been accessed 65 times.