Category: Poliser

Categories: Yrken

Denna kategori innehåller profiler av personer som arbetade i detta yrke.

Subcategories (3)


Person Profiles (4)

16 May 1859 Högsby Århult, Fagerhult, Kalmar län, Sweden - 20 Jul 1929
21 Mar 1885 Lycksele, Västerbotten, Sverige
12 Feb 1866 Lund, Malmöhus, Sverige - 08 May 1931
02 Apr 1863 Tjouls, Lummelunda, Gotland, Sverige - 02 Nov 1938
This page was last modified 13:18, 31 October 2021. This page has been accessed 107 times.