Category: Riksamiraler

Categories: Ämbetsmän | Svensk militärhistoria | Militära yrken

Parallel category hierarchies in other languages (sv): en | sv |

Riksamiral var den högsta flaggmansgraden i Sverige; den tredje i rang av de fem höga riksämbetsmännen under 1600-talet. Riksamiralen ledde amiralitetskollegiums arbete.

(Äldre amiralsgrader i svenska flottan var Storamiral, översteamiral, underamiral, riksamiral, amiralgeneral, generalamiral, schoutbynacht med flera. När den svenska statsförvaltningen reformerades under 1600-talet utgjordes ett av departementen av amiralitetet, chef för amiralitetskollegium blev riksamiralen.)


Person Profiles (4)

04 Mar 1574 Nyköping, Södermanland, Sweden - 16 Mar 1650
1552 - 08 Jan 1620 photo
07 Sep 1614 Torpa, Länghem, Västra Götaland, Sweden - 24 Sep 1685 photo
This page was last modified 17:00, 7 January 2020. This page has been accessed 199 times.