Category: Riksmarsk

Categories: Svensk historia | Militära yrken | Titlar i statsförvaltning | Politiska titlar


Enligt Wikipedia är "Marsk" ursprungligen en medeltida dansk och svensk ämbetsmannatitel med karaktär av militärt överbefäl. Det är en sammandragen form av marskalk, vars ursprungliga betydelse är hästsven (hästhållare/hästskötare).

Marskämbetet omnämns för första gången i Sverige 1268 och var sannolikt en efterföljare till posten som stallare, som under 1200-talets första hälft nämns som chef för kungens hird. Ämbetet förekommer oregelbundet under medeltiden som en aristokratisk hederstitel utan bestämda tjänsteplikter.

Se kategorin Riksmarskalkar


Person Profiles (2)

22 Oct 1592 Örbyhus slott, Vendel, Uppland, Sverige - 10 May 1657
abt 1320 Sverige - abt 1396
This page was last modified 08:42, 3 April 2021. This page has been accessed 137 times.