Category: Ruotusotamiehet

Categories: Ammatit

Ruotusotamies (rotesoldat) oli muutaman talon käsittävän ruodun (rote) yhteisesti palkkaama sotamies.


Person Profiles (1)

1706 - 28 Dec 1775
This page was last modified 19:27, 4 August 2020. This page has been accessed 42 times.