Category: Sekrete råd

Categories: Yrken


Sekrete råd verkar ibland vara en annan benäming på riksrådet (?)

Enligt SAOL; SEKRETE-RÅD. (förr) om konungens sekreta råd (äv. i uttr. överste sekreteråd).


Person Profiles (1)

1504 Torpa, Länghems sn, Älvsborgs län, Västergötland - 24 May 1571
This page was last modified 15:12, 15 January 2020. This page has been accessed 40 times.