Category: Sjömanshus

Categories: Svensk sjöfart | Sjömän | Sjökaptener


Sjömanshus var en institution vars ändamål var att samla upplysningar om sjöfolk och handelsfartyg samt att i övrigt "ägna eftersyn åt sjömännen och bereda understöd åt dem och deras efterlämnade änkor och barn".

I Sverige upprättades det första sjömanshuset i Stockholm genom det så kallade kofferdireglementet den 30 mars 1748 och en kunglig förklaring 1752. Alla svenska sjömän inom handelssjöfart skulle vara inskriven vid ett sjömanshus, normalt det inom vars distrikt han var kyrkobokförd.

För mer info: Riksarkivets vägledning till Sjömanshus

Subcategories (1)

This page was last modified 08:54, 3 April 2021. This page has been accessed 65 times.