Category: Sjötullsvaktmästare

Categories: Yrken | Vaktmästare

Denna kategori innehåller profiler av personer som arbetade i detta yrke.


Person Profiles (3)

abt 1806 - 13 Nov 1874
02 Dec 1791 Hässleby, Jönköping, Sverige - 07 May 1863
08 Dec 1825 Kalmar, Kalmar, Sverige - 10 Feb 1856
This page was last modified 13:39, 1 June 2022. This page has been accessed 38 times.