Category: Skinnberedare

Categories: Yrken

Denna kategori innehåller profiler av personer som arbetade i detta yrke.


Person Profiles (1)

22 Jan 1888 Värtan, Hedvig Eleonora, Stockholm, Sverige - 09 May 1947
This page was last modified 12:43, 31 October 2021. This page has been accessed 44 times.