Category: Skolkökslärarinnor

Categories: Yrken

Denna kategori innehåller profiler av personer som arbetade i detta yrke.


Person Profiles (1)

12 Apr 1885 Härnösand, Västernorrland, Sverige
This page was last modified 12:43, 31 October 2021. This page has been accessed 70 times.