Category: Skomakargesäller

Categories: Yrken | Skomakare | Gesäller

Denna kategori innehåller profiler av personer som arbetade i detta yrke.


Person Profiles (1)

abt 18 Nov 1782 Paldamo, Finland - Aug 1831
This page was last modified 12:43, 31 October 2021. This page has been accessed 39 times.