Category: Slöjdinspektörer

Categories: Yrken

Denna kategori innehåller profiler av personer som arbetade i detta yrke.


Person Profiles (1)

25 Jul 1863 Tranås, Svarttorp, Jönköping, Sverige - abt 1909
This page was last modified 12:39, 31 October 2021. This page has been accessed 81 times.