Category: Slottsloven

Categories: Slott och herrgårdar | Yrken

Under medeltiden fanns en statsrättslig term, slottsloven, vilken innebar kungens tillgång till - och rätt att förfoga över - rikets slott, vilket användes flitigt av Gustav Vasa och hans ättlingar. I praktiken användes slottsloven inom Vasaätten som ett medel att hävda sig i konkurrensen med landets adel. Kända kungliga slott som uppfördes i renässansstil är Vadstena slott, Kalmar slott och Gripsholms slott. Uppsala Slott byggdes av Gustav Vasa 1549 för att hävda sin makt mot den katolska kyrkan. Slottet ligger på en höjd höjt över domkyrkan. Wikipedia article (in Swedish)


Person Profiles (3)

1472 Fituna, Sorunda, Stockholm, Sverige - 30 May 1540
abt 12 Jun 1529 - 12 Jun 1599
abt 1475 Östanåker, Sweden - 1534
This page was last modified 06:30, 31 March 2020. This page has been accessed 210 times.