Category: Sockenskräddare

Categories: Yrken | Sverige, Skräddare


Person Profiles (4)

1705 Gunnilbo, Västmanland, Sverige - 18 Apr 1779
23 May 1832 Häljaryd Uppgård, Rogberga (F)
10 Jan 1760 Ekeby, Vänge, Uppsala, Sverige - 22 Aug 1817
22 Mar 1746 Södra Ås, Östra Ämtervik, Värmland, Sverige - 04 Jun 1825
This page was last modified 14:36, 15 November 2020. This page has been accessed 192 times.