Category: Städerskor

Categories: Yrken

Denna kategori innehåller profiler av personer som arbetade i detta yrke.


Person Profiles (3)

02 Nov 1860 Arby, Kalmar, Sverige - aft 1903
06 May 1811 Farsta, Brännkyrka, Stockholm, Sverige
08 Mar 1830 Björkkulla, Fundbo, Uppsala, Sverige - 26 Feb 1896
This page was last modified 12:39, 31 October 2021. This page has been accessed 25 times.