Category: Stadsbud

Categories: Yrken

Denna kategori innehåller profiler av personer som arbetade i detta yrke.


Person Profiles (2)

20 Dec 1852 Östra Eneby, Östergötland, Sverige - 25 Sep 1901
13 May 1862 Fosie, Malmöhus, Sverige
This page was last modified 12:39, 31 October 2021. This page has been accessed 30 times.