Category: Stadsfiskaler

Categories: Yrken

Denna kategori innehåller profiler av personer som arbetade i detta yrke.


Person Profiles (2)

bef 16 Dec 1759 Enköping, Uppsala, Sverige - 01 Feb 1828
05 Aug 1721 Arboga, Västmanland, Sweden - 15 Mar 1788
This page was last modified 12:39, 31 October 2021. This page has been accessed 24 times.