Category: Stationsskrivare

Categories: Järnvägsanställda

Denna kategori innehåller profiler av personer i detta yrke


Person Profiles (3)

02 Dec 1875 Kristianstad, Kristianstad, Skåne, Sverige
06 Jul 1820 Stockholm, Stockholm, Sweden - 08 Aug 1890
06 Mar 1881 Jönkäping, Sverige
This page was last modified 12:12, 8 November 2021. This page has been accessed 42 times.