Category: Stenarbetare

Categories: Yrken

Denna kategori innehåller profiler av personer inom detta yrke


Person Profiles (15)

11 May 1860 Soldatbostället, Jakob Duvasgården, Björsäter (R), Sverige - 18 Oct 1900
31 Dec 1857 Kalmar, Kalmar, Sverige - 28 Jun 1928
30 Dec 1853 Soldatbostället, Jakob Duvasgården, Björsäter (R), Sverige - 29 Oct 1909 photo
03 Oct 1839 Gustafstorp, Björkvik, Södermanland, Sverige - 03 Oct 1924
06 Sep 1701 Hultet, Lugnås (R), Sverige - 15 Apr 1750
30 Dec 1869 Soldatbostället, Jakob Duvasgården, Björsäter (R), Sverige - 10 Oct 1912 photo
17 Dec 1890 Huså, Kall, Jämtland, Sverige - 16 Apr 1933
17 Jun 1859 Östra Tollstad, Östergötland, Sverige - 19 Dec 1933
21 Oct 1856 Förkärla - 10 Sep 1956 photo
15 Mar 1859 Örkened, Kristianstad, Sverige
09 Feb 1888 Räfvatorp, Örkened, Kristianstad, Sverige
02 Jul 1662 Stora Mattsbo, Karbenning (U), Sverige - 25 Aug 1734
1729 Boo, Lugnås (R), Sverige - 02 Aug 1776
04 Feb 1863 Rågeboda, Loshult, Kristianstad, Sverige
19 Mar 1881 Hedvig Eleonora, Stockholm, Sverige
This page was last modified 12:28, 29 June 2021. This page has been accessed 106 times.