Category: StockhausDesc

Categories: Descendant Studies

Stockhaus ättlingar. Grupp som uppstod på Facebook för att kommunicera om släktforskning i alla dess former om Hans Stockhaus

Förslag på underkategorier

  • Reseförslag
  • Reser vi gjort
  • Profiler som behöver jobbas vidare med
  • Markera profiler i olika delar av landet som är välvärda ett besök/resa ex. syb kategori Värmland/Kristinehamn > är man i Värmland besök Kristinehamns kyrka och Jonas Stockhaus

Subcategories (2)

This page was last modified 23:56, 19 May 2020. This page has been accessed 121 times.