Category: StockhausDesc

Categories: Surnames


Stockhaus ättlingar. Grupp som uppstod på Facebook för att kommunicera om släktforskning i alla dess former om Hans Stockhaus

Förslag på underkategorier

  • Reseförslag
  • Reser vi gjort
  • Profiler som behöver jobbas vidare med
  • Markera profiler i olika delar av landet som är välvärda ett besök/resa ex. syb kategori Värmland/Kristinehamn ==> är man i Värmland besök Kristinehamns kyrka och Jonas Stockhaus

Subcategories

There are 2 subcategories to this category.

S


This page was last modified 19:59, 19 June 2015. This page has been accessed 65 times.