Category: Strandfiskare

Categories: Yrken | Fiskare

Denna kategori innehåller profiler av personer inom detta yrke


Person Profiles (1)

abt 19 Oct 1754 - 21 Oct 1819 photo
This page was last modified 12:27, 29 June 2021. This page has been accessed 30 times.