Category: Stuveriarbetare

Categories: Yrken

Denna kategori innehåller profiler av personer inom detta yrke


Person Profiles (2)

09 Jan 1887 Östra Vemmenhög, Malmöhus, Sverige
19 Mar 1888 Klinten, Korsberga, Skaraborgs län, Sverige - 05 Mar 1926 photo
This page was last modified 12:27, 29 June 2021. This page has been accessed 22 times.