Category: Styrmän

Categories: Yrken | Sjöfartsyrken

Denna kategori innehåller profiler av personer inom detta yrke

Subcategories (1)


Person Profiles (8)

12 Mar 1792 photo
23 Jun 1865 Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige
12 Feb 1800 Kleva, Resmo, Kalmar, Sverige - 04 Feb 1872
16 Aug 1804 Eksta, Gotland, Sverige - 03 Feb 1850
05 May 1823 Göteborgs Karl Johan, Göteborgs och Bohus län, Sverige - bef 1865 photo
14 Dec 1789 Kalmar, Kalmar, Kalmar, Sverige - 07 Mar 1867
25 May 1873 Raus, Malmöhus, Sverige
23 Aug 1803 Gävle, Gävleborg, Sverige - 29 Mar 1865
This page was last modified 12:27, 29 June 2021. This page has been accessed 53 times.