Category: Svarvare

Categories: Yrken

Denna kategori innehåller profiler av personer inom detta yrke


Person Profiles (3)

12 Aug 1843 Västra Ahlstad, Skåne, Sverige
abt 1731 - 16 Nov 1799
06 Feb 1831 Tuna, Uppsala, Sverige - 16 Jan 1900
This page was last modified 12:27, 29 June 2021. This page has been accessed 74 times.