Category: Svenska Sagokungar

Categories: Svensk historia

Parallel category hierarchies in other languages (sv): en | sv |
Page maintained by
Sweden Project and
Early Scandinavia Project

Denna kategori är till för de svenska sagokungarna.

En sagokung är en "icke historiskt bevisad" forntida regent/härskare. Dessa sagokungar är ofta bara kända från (i förhållande till deras förmodade levnadstid) relativt sena (yngre medeltida) litterära källor som tex Snorre Sturlassons verk.

Till skillnad från en fiktiv kung, kan delar av deras liv ha varit verkliga och legendariska. De ingår i den nordiska kulturen (genom legend och berättelse) och många generationer kan ha trott de var verkliga personer. I myten kan legenderna som omger alla historiska sanningar ha utvecklats till symboler för "släktskap" och ledarskap och utvidgats med beskrivningar av andlig, övernaturlig eller magiska händelsekedjor. I legenden kan till exempel kungen ha magiska vapen och slåss mot drakar eller andra mytologiska djur. Hans arketypiska roll är vanligtvis att skydda och tjäna folket.

En historiskt bevisad härskare (hövding, storman, jarl eller kung) sagokung är däremot känd från bevarade källor som är samtida med hans/hennes levnad, det kan vara mynt eller krönikor tex.


Pages (1)


Person Profiles (28)

A

Scandinavia (Sweden) photo
abt 0100 Scandinavia (Sweden) photo
abt 0500 Scandinavia (Sweden)
abt 0450 Early Scandinavia
abt 0479 Scandinavia (Sweden)
Scandinavia (Uppsala, Sverige) - abt 0885
abt 0470 Scandinavia (Sweden) - abt 0515 photo

B

abt 0900 Scandinavia (Sweden) - abt 0975 photo
abt 0850 Scandinavia (Sweden) - abt 0873

D

abt 0400 Scandinavia (Sweden) photo

D cont.

0361 Scandinavia (Sweden) - 0452
0380 Scandinavia - 0470
abt 0250 Scandinavia (Sweden) photo

E

abt 0810 Scandinavia (Uppsala, Sverige) - abt 0850
0600 Scandinavia (Sweden)

F

abt 0100 Scandinavia (Sweden)

J

abt 0450 Scandinavia (Uppsala, Sweden) photo

R

abt 0830 Scandinavia (Sweden) - abt 0876
abt 0830 Scandinavia (Denmark) - abt 0890

R cont.

0730 Scandinavia (Sweden) - abt 0770

S

abt 0120 Scandinavia (Sweden)

T

abt 0193 Noatun, Sweden - 20 Jul 0274

V

abt 0568 Scandinavia
abt 0100 Scandinavia, (Sweden)
abt 0340 Scandinavia (Sweden) - 0431 photo
abt 0355 Scandinavia (Sweden)
0100 Scandinavia

Y

0425 Scandinavia (Sweden) - 0475
This page was last modified 12:55, 12 December 2020. This page has been accessed 240 times.