Category: Svenska garnisoner

Categories: Försvarsmakten

Garnison - sammanfattningen av alla de trupper, vilka är förlagda, "garnisonerade", inom samma stad, fästning eller ort.

En truppstyrka förlagd i befäst ort till dennas försvar; sedermera vanligen sammanfattande benämning på två eller flera truppförband förlagda i obefäst ort.

Subcategories (7)

This page was last modified 07:10, 28 February 2020. This page has been accessed 180 times.