Category: Svenska militära förband

Categories: Försvarsmakten


Med förband avses inom det militära en enhet som är organiserad för en viss uppgift (i krig eller fred).

Det kan även syfta på en typ av förband, till exempel infanteribrigad eller pansarbrigad, då används i militärspråk ofta ordet typförband (för sådana förband som alltså har en bestämd sammansättning).

Ett större förband kallas regemente i armén och marininfanteriet eller flottilj i flygvapnet och flottan. I Sverige kallas de förband som utbildar soldater för utbildningsförband, i dagligt tal ofta kallade regementen.

Se även Wikipedias artikel

Subcategories (2)

This page was last modified 07:18, 28 February 2020. This page has been accessed 75 times.