Category: Sverige, Kyrkogårdar

Categories: Europeiska begravningsplatser | Sverige | Religiösa organisationer

Parallel category hierarchies in other languages (sv): en | sv |

Med kyrkogårdar avses alla slags begravningsplatser, både kyrkogårdar i traditionell mening men även minneslundar, griftegårdar och liknande. De finns dock en egen kategori för de som blev begravna till sjöss.

Namnstandarden för kyrkogårdskategorier är: [[Category:Name of Cemetery, Town, State/Region/Province]] För svenska kyrkogårdar bör detta bli kyrkogårdens namn, församling/socken/stad, län. Använd stadens namn om det finns fler än en församling i staden. Exempel: Category: Kila kyrkogård, Kila, Västmanland och Category: Kvibergs kyrkogård, Göteborg, Västra Götaland

Resurser;


This is a mid-level category. Profiles should be added to the narrowest category possible, but may be placed here when further information is not known. See How to Categorize.
Var snäll placera inga profiler i denna kategori

Subcategories (52)

This page was last modified 13:29, 20 March 2020. This page has been accessed 360 times.